• Absard - Damavand - Tehran - Iran

توسط شماره تلفن مجموعه (02176375802) با ما تماس بگیرید، در صورت نیاز کارشناس مادر شرکت بتن آماده تفاهی آبسرد پروژه شما را بازدید و مقدار بتن مورد نیاز شما و نوع آن را اعلام میکنند، و در مرحله بعد طبق برنامه زمانبندی، بتن در موعد مقرر و با کیفیت بی نظیر تحویل شما خواهد شد.