• Absard - Damavand - Tehran - Iran

service-image
service-icon

فونداسیون و اسکلت

شرکت بتن آماده تفاهی آبسرد، از پی تا بام همراه شماست، فونداسیون، انواع اسکلت، کف و سقف، روان کننده، فوم بتن، تیرچه و...

ادامه مطلب
service-image
service-icon

محاسبات

محاسابت دقیق چندین مزیت دارد که مهمترین آن، صرفه جویی در هزینه ها وزمان بندی دقیق است. ما با بکار گیری نیروی متخصص این مزیا را برای شما فراهم کرده ایم.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

متعهد به قرارداد

زمان مهمترین وگرانترین سرمایه انسان هاست، ما با تجهیز ماشین آلات، آزمایشگاه و نیروی متخصص، سرمایه گرانبهای شما را هدر نمیدهیم و به حفظ آن پایبندیم.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

آزمایشگاه خصوصی

حساسیت روی نوع بتن، مقاومت و ترکیبات صحیح بتن حق مسلم شماست، آزمایشگاه مجهز بتن آماده آبسرد برای احترام به حقوق مشتریان آماده آزمایش بتن شماست.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

ماشین آلات

یکی از مهمترین اجزای هر کارگاه و کارخانه تحهیزات و ماشین آلات آن است، یکی از دلایل زمانبندی مناسب ما در شرکت بتن آماده ماشین آلات تکمیل و مجهز ماست.

ادامه مطلب
service-image
service-icon

نیروی متخصص

مدیریت و هیئت مدیره شرکت بتن آماده تفاهی آبسرد، همواره تلاش میکنند تا در همه بخش های مجموعه نیروی متخصص و کاردان را بکار بگیرند.

ادامه مطلب